Forsiden    

                                  Tawhid 

Rent bogstaveligt betyder Tawhid "samling" (at gøre noget til ét) eller at "hævde enhed", og det stammer fra det arabiske udsagnsord (wahhada), der i sig selv betyder at forene, samle eller at sammenslutte. Men når termen Tawhid bruges i reference til Allah (dvs. Tawhidullah), er betydningen at erkende og opretholde Allahs enhed i enhver af menneskets handlinger, som direkte eller indirekte relaterer til Ham. Det er troen på, at Allah er Een, uden partner i Sit Herredømme og Sin Gøren (Rububiyyah), Een uden lighed i Sin Essens og Attributter (Asma was-Sifat), og Een uden rivaler i Sin Guddommelighed og i tilbedelse (Uluhiyah/Ebadah).

På Profetens (Guds velsignelser og fred være med ham) tid brugte man ikke disse inddelinger. De er opstået senere, da det er på disse tre områder, at afvigende grupper har forladt den vej Allahs budbringer (Guds velsignelser og fred være med ham)  har vist. Det er derfor også vigtigt for os i dag som Muslimer, at kende til disse tre grene af Tawhid, da vi derved bliver i stand til, at holde vores forståelse af Allahs enhed ren.

Du kan her på siden læse tre artikler om emnet. De er alle tre et uddrag af bogen Tawhids principper. Når du har læst og forstået artiklerne anbefaler vi dig at læse bogen, gerne et par gange eller tre, da emnet den beskriver, er essensen af Islam; GUD ER ÉN, UDEN PARTNERE.